Skripte za test:
"Priprema pacijenata  za laboratorijsku dijagnostiku" možete preuzeti klikom na link ispod.

SKRIPTE PRIPREMA PACIJENTA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

INFLAMATORNI PARAMETRI