NAZIV PREDAVANJA

BR. AKREDITACIJE

VRSTA PREDAVANJA

BR. BODOVA

PREDAVAČI

Detekcija SARS-CiV-2 Ag metodom imunofluorescence D-1-126/23 Stručni sastanak I kategorije 2 spec.mikrobiol.sa parazitologijom Dr Nebojša Tačević, lt Marija Radović
Preanalitika urogenitalnih briseva D-1-125/23 Stručni sastanak I kategorije 2 spec.mikrobiol.sa parazitologijom Dr Nebojša Tačević, lt Ivana Jovanović
Preanalitika i laboratorijske greške D-1-124/23 Stručni sastanak I kategorije 2 spec.med.biohemije Sandra Stošić, lt Dalibor Vladušić
Laboratorijsko ispitivanje sinovijalne tečnosti D-1-123/23 Stručni sastanak I kategorije 2 spec.med.biohemije Sandra Stošić, visoko struk.lab.tehnolog Svetlana Tozev
Praćenje hematoloških parametara kod transplantacije organa D-1-122/23 Stručni sastanak I kategorije 2 Prim dr sc med Lilika Zvezdanović, lt Gorana Stanković
Značaj adekvatne i privremene dijagnostike infekcija  izazvanih SARS-CoV-2 virusom i način zaštite od nastanka infekcije kod laboratorijskih radnika D-1-121/23 Stručni sastanak I kategorije 2 Prim dr Mirko Ilić mr sc.med, lt Gorana Stanković
Značaj određivanja transferinskih receptora i hepcidina kod pacijenata na hemodijalizi D-1-120/23 Stručni sastanak I kategorije 2 prof dr Tatjana Cvetković, lt Gorana Stanković
Savremena patohistološka laboratorija  u eri personalizovane medicine D-1-119/23 Stručni sastanak I kategorije 2 visoko struk.lab.teh. Suzana Jovanović, lt Gorana Stanković