NAZIV KME VRSTA KME DATUM ISTEKA BODOVI  
PLAN KME ZA 2018. U ORGANIZACIJI ALTTS  klikni OVDE        
12. Značaj dobrovoljnog davanja krvi i pravilan odabir dobrovoljnih davalaca   
      D-1-334/17
Predavanje 01.03.2018. 2  
13. Biohemijski markeri 1. trimestra u trudnoći sa patološkim kariotipom    
      D-1-332/17 
Predavanje 01.03.2018. 2  
14. Uloga i značaj autologne transplantacije matičnih ćelija  
      D-1-333/17
Predavanje 01.03.2018. 2  
15. Značaj FOB testa za rano otkrivanje karcinoma debelog creva  
      D-1-335/17
Predavanje 01.03.2018. 1  
16. Klinički značaj sistema tkivno podudarnih HLA antigena  
      D-1-336/17
Predavanje 01.03.2018. 2  
17. Respiratorni siccicijalni virus (RSB) značaj i laboratorijska dijagnostika  
      D-1-337/17
Predavanje 01.03.2018. 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prijatelji