Klikom na PDF dokument možete pogledati plan KME za 2024.

Za domaće aktivnosti i predavanja datumi će biti određeni u skladu sa potrebama članstva.

PLAN KME ZA 2024