Dalibor Vladušić

Upravni odbor

Email: daliborvladusic@gmail.com

Član Upravnog odbora ALTTS region Beograd
Stalno zaposlen u Domu zdravlja Palilula, Beograd