AKTIVNOSTI ALTTS U APRILU, MAJU I JUNU 2017.

17.06.2017

U organizaciji ALTTS mnoge kolede slušale su stručna predavanja vezana za novine u laboratorijskoj dijagnostici.
Predavanja o preanalitici podjednako su dobro bila posećena od strane medecinskih sestara koje se u svom radu svakodnevno susreću sa različitim problemima pri uzorkovanju krvi pacijenata na odeljenjima na kojima rade.

Zahvaljujemo se i firmi LAYON d.o.o na podršci i saradnji koju nam pružaju svih ovih godina i sa kojima zajedno radimo na edukaciji kolega kada je u pitanju zatvoreni sistem uzorkovanja krvi, naša bezbednost i najviši kvalitet rada u tom segmentu.

Pozivamo sve kolege članove ALTTS da nam se pridruže i pošalju svoje radove koje ćemo akreditovati i prezentovati po celoj Srbiji.