KME U VALJEVU

07.02.2017

 1. Priprema pacijenta za uzimanje laboratorijskih analiza i moguće neželjene reakcije (kolaps, alergija, anafilaksa)
  Broj akreditacije Д-1-1376/16  
  Predavači lab. Teh. Sekulić Mirko Dom zdravlja Užice i viša med. sestra Ljubica Rajevac Dom zdravlja Užice.

 2. Informacioni sistemi u zdravstvu, kvalitet u radu zdravstvene ustanove 
  Br. akreditacije Д-1-1377/16
  Predavači lab. Teh. Sekulić Mirko Dom zdravlja Užice i  Milka Stojić
  , strukovna medicinska sestra, dipl.ecc-menadžer u zdravstvu, Opšta bolnica Užice.

Slušaoci dobijaju 4 boda, članovi ALTTS-a bodove dobijaju besplatno, a ostali plaćaju po 100,00 dinara po bodu, ukupno 400,00 dinara za oba predavanja.
Predavanja su akreditovana za zdravstvene tehničare i medicinske sestre.

Uplatu izvršiti na žiro račun 160-360322-78 Inteza banka.
Naznačiti  svrha uplate predavanje Valjevo 24.02.2017.

 

07.02.2017 godine                                                                    Sekulić Mirko

Užice