APRILSKI SUSRETI NIŠ 2024. – PREDAVANJA

02.04.2024

Petak 12.04.2024. 13:00h dva predavanja
D-1-124/24 - Kako prepoznati leukemiju i uloga laboratorijskog tehničara u dijagnostici -Lab teh. Jelena Veljković, visoki struk. lab tehnolog Svetlana Tozev
D-1-125/24 - Preanalitička faza u laboratorijskoj dijagnostici - značaj i unapređenje - Spec. med. bioh. Sandra Stošić, lab. teh. Gorana Stanković
Subota 10:00 h dva predavanja
D-1-126/24 - HIV - PEP - PREP ili nešto drugo -  SMLT Dragan Stankić, vslt Svetlana Tozev
D-1-128/24 - Anemije - uloga laboratorije u dijagnostici -  VSLT Svetlana Tozev, lab. teh. Sanela Milojković

Ukupan broj bodova za slušaoce 8.